होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा

होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा
Hori Khele raghubeera Awadh me


होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा 

होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा 


केकरे हाथे कनक पिचकारी 

केकरे हाथे कनक पिचकारी 

केकरे हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा 

होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा

होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा

राम के हाथे कनक पिचकारी 

राम के हाथे कनक पिचकारी 

लक्ष्मण हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा 

होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा


केकर  भीजेला लत पट अंगिया 

केकर  भीजेला लत पट अंगिया

केकर भीजेला चीरा 

होली खेले रघुवीरा ,अवध में होली खेले रघुबीरा


सीता के भीजेला लत पट अंगिया

राम के भीजेला चीरा 

होली खेले रघुवीरा,अवध में होली खेले रघुबीरा

होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा

होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीराहोली के अन्य गीत

भजिया हो मन पवन कुमार रमा हो पति प्यारी ,Holi Chautal Lyrics In Hindi
होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा

Leave a Comment