जटा जूट बरवा लहरे गंगा के लहरवा 

जटा जूट बरवा लहरे गंगा के लहरवा 

गीत: जटा जूट बरवा लहरे (Jata Joot Barva Lahre)
गायक: राजन जी महाराज और साथी (Rajanji Maharaj & Chorus)
गीतकार: पारंपरिक (Traditional)
संगीतकार: संयोजन (Music: Composition)
लेबल: राजनजी महाराज यूटयूब चैनल (Lable: Rajanji Maharaj Youtube channel)

 
जटा जूट बरवा लहरे गंगा के लहरवा
हो राम जहरवा पियल ना
जटा जूट बरवा लहरे गंगा के लहरवा
हो राम जहरवा पियल ना
 
सोहे चंद्रमा लिलरवा हो राम
जहरवा पियल ना
सोहे चंद्रमा लिलरवा हो राम
जहरवा पियल ना
 
जटा जूट बरवा लहरे गंगा के लहरवा
हो राम जहरवा पियल ना
 
जटा जूट बरवा लहरे गंगा के लहरवा
हो राम जहरवा पियल ना
सोहे चंद्रमा लिलरवा हो राम
जहरवा पियल ना
सोहे चंद्रमा लिलरवा हो राम
जहरवा पियल ना
 
 
 
 
गरवा में लटके अजगरवा विषधरवा
हो राम जहरवा पियल ना
गरवा में लटके अजगरवा विषधरवा
हो राम जहरवा पियल ना
लिहल मोरिये जहरवा
हो राम जहरवा पियल ना
लिहल मोरिये जहरवा
हो राम जहरवा पियल ना
 
 
 
 
घरवा ना दुअरवा ना बड़का
बाटे एगो बरवा
हो राम जहरवा पियल ना
घरवा ना दुअरवा बड़का
बाटे एगो बरवा
हो राम जहरवा पियल ना
भस्म गतरे गतरवा हो राम
जहरवा पियल ना
 
भस्म गतरे गतरवा हो राम
जहरवा पियल ना
 
 
 
 
एक वन महतरवा फूल
धतूरे के फरवा हो राम
जहरवा पियल ना
एक वन घरवा फूल
धतूरे के फरवा हो राम
जहरवा पियल ना
लहरी लेल बेल पतरवा
हो राम जहरवा पियल ना
लहरी लेल बेल पतरवा
हो राम जहरवा पियल ना
 
जटा जूट बरवा लहरे गंगा के लहरवा
हो राम जहरवा पियल ना
 
जटा जूट बरवा लहरे गंगा के लहरवा
हो राम जहरवा पियल ना
 
सोहे चंद्रमा लिलरवा हो राम
जहरवा पियल ना
सोहे चंद्रमा लिलरवा हो राम
जहरवा पियल ना
 
सोहे चंद्रमा लिलरवा हो राम
जहरवा पियल ना
सोहे चंद्रमा लिलरवा हो राम
जहरवा पियल ना

Leave a Comment