होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा

 

होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा 
होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा 

 

केकरे हाथे कनक पिचकारी 
केकरे हाथे कनक पिचकारी 
केकरे हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा 
होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा
होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा

राम के हाथे कनक पिचकारी 
राम के हाथे कनक पिचकारी 
लक्ष्मण हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा 
होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा

 

केकर  भीजेला लत पट अंगिया 
केकर  भीजेला लत पट अंगिया
केकर भीजेला चीरा 
होली खेले रघुवीरा ,अवध में होली खेले रघुबीरा 

 

सीता के भीजेला लत पट अंगिया
राम के भीजेला चीरा 

 

होली खेले रघुवीरा,अवध में होली खेले रघुबीरा 
होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा
होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा

 

 

 

Leave a Comment